Liên hệ chúng tôi Phối Màu miễn phí Tư vấn kỉ thuật sử dụng Hạt Nhựa MàuPhụ Gia Nhựa hiệu quả     (+84-8) 38586032 /  090 9699 418/  090 9699 380
Phụ Gia Nhựa (Additives for Plastic) là phụ gia quan trọng trong quá trình gia công sản xuất. Góp phần quan trọng, quyết định chất lượng và hình dáng thẩm mỹ sản phẩm nhựa cuối cùng.
- Hạt nhựa màu cơ bản - Hạt nhựa màu phối màu cho nhựa nền : LDPE, LDPE, PP, PET, PS, ABS, SAN, PA, POM, PC…. - Tạo hạt nhựa màu Compoud sử dụng 100% :

MINH CHẤN Co., Ltd được thành lập từ năm 2004.

Lĩnh vực hoạt động: Sản xuất và Kinh doanh Hạt nhựa MàuPhụ gia nhựa

…(xem thêm phần mục lục sản phẩm).